EDC

EDC je zkratka pro Every Day CarryObvykle se jedná o malou sadu předmětů, které často používáme v každodenním životě, nebo je lze použít ve výjimečných nebo dokonce krizových situacích.